The Surface Engineers
Ionbond på PRI 2016
Ionbond kommer att visa upp sina senaste PVD- och PACVD-skikt för minskad friktion och nötning för motor- och drivline- komponenter på PRI i Indianapolis, USA mellan 8 - 10 December 2016. Ionbond hälsar alla...

Lågtrycks-CVD för TiAlN-beläggningar
Utvecklingen av nya och mer effektiva slitstarka beläggningar motiveras av kontinuerligt ökande funktionskrav på skärande verktyg. Detta, i sin tur, beror på den ...