The Surface Engineers

Ionbond erbjuder beläggningsservice för tunnfilmsbeläggningar samt beläggningsutrustningar. Ionbondgruppen har idag 40 verkstäder i 18 länder. Beläggningarna används främst för att förbättra slitstyrkan, kvaliteten, funktionaliteten, effektiviteten samt utseendet för verktyg och komponenter. Ionbond tillhör samma affärsenhet inom IHI Group som IHI VTN för värmebehandlingstjänster, Hauzer Techno Coating för PVD- och PACVD-utrustningar samt IHI Machinery and Furnace Company för värmebehandlingsutrustningar.

Vårt erbjudande inkluderar teknologier för PVD, PACVD, CVD, CVA samt CVI. Vänligen kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att hjälpa er.

Ionbond på Paris Air Show 2017
Ionbond kommer att presentera sina beläggningslösningar anpassade för kritiska komponenter i flygmotorer, ramverk och landningsställ. Bland dessa finns Airbus certifierade DLC- och...

Lågtrycks-CVD för TiAlN-beläggningar
Utvecklingen av nya och mer effektiva slitstarka beläggningar motiveras av kontinuerligt ökande funktionskrav på skärande verktyg. Detta, i sin tur, beror på den...