The Surface Engineers
Vätefria DLC-skikt för högtemperaturtillämpningar
Ionbond kommer att presentera Tribobond 48 ta-C, den senaste utvecklingen inom DLC-beläggningar. Den är primärt inriktad på fordons- samt...

Lågtrycks-CVD för TiAlN-beläggningar
Utvecklingen av nya och mer effektiva slitstarka beläggningar motiveras av kontinuerligt ökande funktionskrav på skärande verktyg. Detta, i sin tur, beror på den ...