The Surface Engineers
Ionbond at Farnborough Airshow 2016
Ionbond will demonstrate its superior coating solutions for critical components in aero engines, air frames and landing gear, including Airbus certified DLC and metal nitride coatings as well as...

Lågtrycks-CVD för TiAlN-beläggningar
Utvecklingen av nya och mer effektiva slitstarka beläggningar motiveras av kontinuerligt ökande funktionskrav på skärande verktyg. Detta, i sin tur, beror på den ...