The Surface Engineers
Ionbond deltar på IMTS 2016
Ionbond kommer att visa upp sin senaste utveckling av PVD- och CVD-beläggningar för skärande verktyg på IMTS 2016, September 12 - 17. Ionbond välkomnar sina gäster till W-1155 i "West Hall" och...

Lågtrycks-CVD för TiAlN-beläggningar
Utvecklingen av nya och mer effektiva slitstarka beläggningar motiveras av kontinuerligt ökande funktionskrav på skärande verktyg. Detta, i sin tur, beror på den ...